top of page

Rugby
als doel
en als middel

Respect

Discipline

Fair-play

Passie

Vriendschap

Sinds de allereerste ‘aftrap’ in 2002 zijn de Rhinos als club blijven

groeien dankzij de visie: "Animal by Nature, Rhino by Choice." Wie je ook bent, wij zorgen voor een aanbod waar jij je goed bij voelt. 

De visie focust op:

  • een sterk uitgewerkt ondersteuningsbeleid;

  • een motor voor rugby in Vlaanderen;

  • het clubhuis als ontmoetingsplaats voor iedereen;

  • duurzaamheid in al zijn aspecten: ecologisch, economisch, sportief en sociaal;

  • een familieclub die inclusie de normaalste zaak van de wereld vindt;

  • een uitnodigende vrijwilligerswerking.

 

Om deze visie te realiseren ontwikkelt Rhinos Rugby Oudenaarde zowel een sociaal als een sportief aanbod. De club bouwt mee aan een warme buurt en zorgt voor nieuwe verbindingen. Dit realiseren we met onze Rhinos community in samenwerking met diverse partners en organisaties. We dagen m.a.w. onze omgeving, leden en partners uit om bewust deel uit te maken van onze waardegedreven community die verbindt, versterkt en verrijkt. We streven naar meer welzijn en succeservaring op en naast het veld. Iedereen heeft zijn plaats in onze club. We zetten met de club onze brede schouders in bij de ontwikkeling en realisatie van sociale en sportieve projecten in en met onze buurt. Enkele voorbeelden zijn: Buurtsport Oudenaarde, Try Oudenaarde, Opruimen is ploegsport, Rugby in detentie,

Op sportief vlak streven we ernaar om alle spelers en coaches te ondersteunen en willen we inzetten op 2 belangrijke pijlers: Inzicht én uitzicht geven. Mensen die inzicht hebben in waar zij sterk in zijn en waar zij nog verder in willen groeien, zetten zo de eerste stap naar het worden van een betere speler of coach. We bieden hen uitzicht door verschillende programma's aan te bieden die hen ondersteunen bij het realiseren van hun doelen en ambities. Voor elke speler hebben we een aanbod op maat! De impact van deze acties zal het fundament vormen van onze sportieve structuur: een inclusieve club waar we met aandacht voor individuele noden en ambities streven naar excellent rugby op ieders niveau.

Try is scoren in de klas en op het veld

TRY, de rugbyterm voor het scoren van een doelpunt. Met dit project willen we kinderen in kwetsbare situaties maximaal de kans bieden om te scoren op schools vlak en te groeien in de vrije tijd. Vanuit onze ervaring in Buurtsport kozen we ervoor om dit te doen in samenwerking met partners en het brede vrijetijdsveld.

 

Als buurtgerichte en brede sportclub stond de samenwerking met naburige scholen (in eerste instantie De Wereldbrug) al een tijdje op onze radar.  In september 2021 bouwden we samen met onze partners, o.a. Stad Oudenaarde, VZW De Katrol en VZW De Parel, een nieuwe praktijk uit. Vanuit onze ervaring in Buurtsport Oudenaarde weten we dat onze sterkte zit in het op gang brengen van een idee en bundelen van de krachten in de stad.  

Bekijk hier onze TRY video

Onze club zit in de cockpit van het project en geeft mee richting. Daarnaast bieden we voor dit project de faciliteiten (lokaal en open ruimte). Onze vrijwilligers helpen regelmatig bij het maken van huiswerk en begeleiden van de rugbyspecifieke activiteiten. 

TRY staat ook voor leren als organisatie en als club. Dit project zoekt een oplossing voor een complexe maatschappelijke uitdaging, namelijk kansarmoede bij. Dit vraagt de nodige reflectie en ruimte om te kunnen experimenteren. 

 

We willen via dergelijke projecten de kwaliteit en draagkracht van onze werking vergroten in het omgaan met diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat ieder kind heel wat talenten bezit. We kiezen er daarom expliciet voor om inclusief te denken (bestuur en coaches) en te werken (tijdens trainingen en activiteiten).

Ontmoet de buurt

Ons clubhuis ligt in het centrum van de stad en ligt op een kruispunt van verschillende buurten. Deze unieke locatie biedt veel potentieel. In het voorjaar van 2023 organiseerden we een eerste, en succesvolle editie van 'Opruimen is een ploegsport'. Buurtbewoners en Rhinos sloegen de handen in elkaar voor een propere en leefbare buurt. Knap werk van onze community. 

In de toekomst willen we met onze buren een nieuwe projecten lanceren op de rhinos site. We maken er een fijne plek van voor de community van Rhinos, voor jong en oud! 

De Rhinos willen inspireren.

We zijn overtuigd van de impact die een sportclub en onze community kan hebben. Deze impact maximaliseren we door onze ervaringen en expertise te delen met ander organisaties, lokale besturen en sportverenigingen. 

 

In voorjaar van 2023 mocht Bram Van Hecke, één van onze sociaal-sportieve werkers het verhaal van TRY delen op het netwerk lokaal sportbeleid in Brugge voor zo'n 80 sportdiensten uit heel Vlaanderen.  

Bij de ontwikkeling van het buurtsportproject in Oudenaarde nam onze club net als bij de huidige TRY werking een erg inspirerende en stuwende rol op.  Dit werd opgepikt door onderzoekers van Universiteit Gent in kader van grootschalige inventaris rond sociaal-sportieve praktijken in functie van de ontwikkeling van leerstoel rond rol van toekomst van de sport. De bijdrage van zowel Pieter Feys als van Bram Van Hecke kan je lezen in dit artikel.  

Heb je zelf interesse om dit boek te kopen? Dit kan via deze link

Sinds kort is onze Rhinos community ook lid van het sociaal sportief plaform. Samen met andere sociaal-sportieve organisaties trachten we een stem te zijn voor kwetsbare kinderen en jongeren en de sportprojecten die hen trachten te bereiken. Als traditionele sportclub trachten we ook onze krachten te tonen door mee te denken en ons verhaal te delen.  Meer info over dit platform vind je via www.sociaalsportief.be .

bottom of page